Noticia17/06/2024

Membres de Càritas Diocesana de Vic han assistit a unes jornades de treball sobre habitatge social

Les jornades han estat organitzades per la Fundació Hàbitat3

Càritas Diocesana de Vic ha assistit a unes jornades de treball anomenades “Habitatge social a les comarques de la Catalunya central, reptes i oportunitats”. Organitzades per la Fundació Hàbitat3, és una entitat que va néixer de la mà de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. El seu objectiu és donar resposta al problema d’accés a l’habitatge que afecta a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social, ajudant a les entitats i ens socials a aconseguir habitatges de lloguer social.

Les jornades de treball, celebrades a la ciutat de Manresa, van comptar amb una sèrie de conclusions que us passem a enumerar:

  • Calen polítiques pressupostàries en matèria d’habitatge que tinguin una dotació suficient i a llarg termini per mobilitzar el parc buit i promocionar-ne de nou.
  • Cal suport educatiu especialitzat per acompanyar a les persones en la tinença de l’habitatge.
  • Posseir una mirada integral des de la integració de l’atenció social i sanitària.
  • Efectuar aliances entre ens públics, socials i privats per compartir estratègies, i generar sinèrgies com a efecte multiplicador de les nostres accions.
  • Comunicar, tant l’impacte social per generar vies de finançament (inversors d’impacte) com sensibilitzar a la propietat privada i a altres agents del territori.

En les jornades, membres de Càritas van poder explicar el projecte de Masoveria Urbana que duem a terme.