blog30/09/2022

Acció formativa organitzada per Càritas Arxiprestal de Vic

Càritas aposta per la formació com a eina per promocionar les persones

Des de Càritas Arxiprestal de Vic es realitzen diferents cursos formatius per afavorir l’ocupació de les persones ateses.

Durant el 2022 s’han dut a terme cursos d’electricitat bàsica,  d’atenció a les persones grans en domicili, i el passat 13 de setembre s’ha iniciat la formació d’Ajudant de Cuina.

Aquesta actuació formativa d’Ajudant de Cuina tindrà una durada de 177 hores teòrico – vivencials i 60 hores de pràctiques a l’empresa i hi participaran 14 alumnes.

La formació constarà de Competències Transversals com són l’autoconfiança, la comunicació, el compliment de normes i tasques, la gestió de l’estrès, la flexibilitat , la qualitat del treball, la capacitat de relació, el treball en equip, l’organització pròpia, l’orientació a l’objectiu,… El mòdul específic d’ajudant de cuina tractarà la part més tècnica de la professió: l’aplicació de les normes i condicions de seguretat a les zones de producció i servei d’aliments i begudes, aprovisionament de matèries primeres, pre-elaboració i conservació culinàries, neteja i desinfecció d’una cuina, etc. També es tractaran mòduls transversals com mercat de treball, català, medi ambient, igualtat de gènere, drets i deures dels treballadors, al·lèrgies alimentàries, manipulació d’aliments, alfabetització digital, riscos laborals i primers auxilis.