TRANSPARÈNCIA

 

 
La publicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les obligacions de transparència de les associacions i fundacions que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya i que perceben fons públics. Aquest nova Llei afecta la nostra organització, ja que som una entitat de règim especial que percep fons privats i també ajuts públics.
Càritas fa públiques diferents informacions com a exercici de transparència i rendició de comptes, tant davant de les persones que hi col·laboren com davant de la ciutadania. La informació habitual que fa pública és la següent:
 
 

1. Informació institucional i organitzativa.


 

 

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.


 
Ingressos i despeses de Càritas Diocesana de Vic 

ANY 2022: les donacions i subvencions van ser de 2.577.601 euros i les despeses de 2.623.219 euros.

ANY 2021: les donacions i subvencions van ser de 2.402.572 euros i les despeses de 2.386.907 euros.

 

Informes d’auditoria

Els comptes de Càritas s’auditen anualment pel Sr. Enric Norberto Bayona, advocat i auditor.

3. Gestió administrativa: ajuts i subvencions.


Actualment, Càritas Diocesana de Vic rep ajuts de les diferents administracions públiques. Ampliar la informació

 

CONVENIS amb la Generalitat de Catalunya

Any 2023   |   Any 2022     |      Any 2021     |      Any 2020     |      Any 2019     |      Any 2018

 

CONVENIS amb Diputacions

Any 2023   |    Any 2022    |    Any 2021

 

CONVENIS amb Ajuntaments i Consells comarcals

Any 2023    |    Any 2022     |     Any 2021     |     Any 2020     |      Any 2019     |      Any 2018

 

COM FEM PÚBLICA LA INFORMACIÓ?

Càritas fa pública la informació a través de: