Coneix Càritas Diocesana de Vic

Càritas és l’organisme oficial de l’Església que promou l’acció caritativa en la diòcesi.

 Té per objecte portar a terme l’acció caritativa i social de l’Església en la Diòcesi, així com promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones. .

Coneix més a fons el nostre objectiu i l’organització en el territori.

 

 

Qui som?

 

39 Càritas Parroquials

Coordinen, orienten i promouen l'acció caritativa i social en la seva parròquia.

 

5.039 Persones participants i acompanyades

Són els protagonistes de la seva evolució i eix de l'acció de Càritas.

 

904 Persones voluntàries

Són el pilar básic de l'acció de Càritas.

 

53 Persones contractades

Junt amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l'amor.

 

34 Projectes socials

Adreçats a totes les franges d'edat

Qui formem Càritas Diocesana de Vic?

 • 39 Càritas: Coordinen, orienten i promouen l’acció caritativa i social en les seves parròquies.
 • 5.039 persones participants i acompanyades: Són les protagonistes del seu propi desenvolupament i eix de l’acció de Càritas.
 • 904 persones voluntàries: Són el pilar bàsic i insubstituïble de l’acció de Càritas.
 • 53 persones contractades: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.
 • Alumnes en pràctiques o col·laboradors: Juntament amb les persones voluntàries, estan cridades a transformar la societat guiades per l’amor.

Missió

Promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

Misión

Promoure el desenvolupament integral de les persones i els pobles, especialment dels més pobres i exclosos.

Valores
 • Centralitat de la persona: La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, en reconeixem les capacitats, n’impulsem les potencialitats i en promovem la integració i el desenvolupament.
 • Caritat: És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.
 • Justícia: Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència de el reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.
 • Veritat: La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe és el fonament el i sentit de la nostra acció.
 • Participació: Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip i afavorim la integració de tothom qui forma Càritas.
 • Solidaritat: Ens caracteritzen el sentiment d’unió amb els que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.
 • Austeritat: Des del nostre estil de vida, posem la voluntat en l’ús ètic i coherent dels recursos.
 • Esperit de millora: Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en conjunt.
 • Transparència: Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tohom que s’interessa per la nostra tasca.
Visión

Busquem ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Ens comprometem en els objectius següents:

 • Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.
 • Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i en la cura de la casa comuna.
 • Denunciar les causes de la pobresa i l’exclusió, i promocionar els drets socials.
 • Assolir una participació efectiva de la comunitat cristiana en l’activitat de Càritas.
 • Fomentar l’economia social i solidària com a signe d’un nou model econòmic més just.

Valors

Caritat

És el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels nostres valors.

Centralitat de la persona

La persona és el centre de la nostra acció. Defensem la seva dignitat, reconeixem les seves capacitats, vam impulsar les seves potencialitats i promovem la seva integració i desenvolupament.

Veritat

La recerca de la veritat sobre l’home i el món a la llum de la fe, fonament i sentit del nostre actuar.

Justícia

Treballem per la justícia i la transformació de les estructures injustes com a exigència de el reconeixement de la dignitat de la persona i dels seus drets.

Participació

Som una organització oberta a la participació dels nostres agents i dels destinataris de la nostra acció social. Treballem en equip afavorint la integració dels que formem Càritas.

Solidaritat

Ens caracteritzen el nostre sentiment d’unió als que pateixen i la nostra convicció d’igualtat i justícia. Promovem la solidaritat que ens porta a buscar el bé comú i a treballar per una comunitat inclusiva, que valora les diferències com a patrimoni comú i enriquidor.

 

Austeritat

Des del nostre estil de vida, posem la nostra voluntat en la utilització ètica i coherent dels recursos.

 

Esperit de millora

Desenvolupem la nostra activitat buscant permanentment millorar i aplicar idees innovadores, sempre en benefici de la persona, la comunitat i la societat en el seu conjunt.

 

Transparència

Compartim una cultura institucional basada en l’ètica i en l’obertura de la informació cap a tots els interessats en la nostra tasca.

Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb totes les persones, especialment amb les més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa. Des del compromís per:

Que l’acció de Càritas sigui significativa en el desenvolupament humà integral dels últims i en la promoció d’una societat inclusiva.

Ser referents de solidaritat amb els països més empobrits i la cura de la casa comuna.

 

La denúncia de les causes de la pobresa i exclusió, i la promoció dels drets socials.

 

Assolir una participació efectiva de la Comunitat Cristiana en l’activitat de Càritas.

La promoció de l’economia social i solidària, com a signe d’un nou model econòmic més just.

 

El model d’Acció Social de Càritas

Trabajar desde las capacidades y las potencialidades acompañando procesos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els “camins” més que en les “fites”.

Realizar acciones significativas.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i cal que estiguin impregnades de valors alternatius que permetin revelar-ne el significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes han de ser “significatives”, no es poden esgotar en si mateixes, sinó anar més enllà de les seves pretensions instrumentals i revelar processos de personalització, humanització i alliberament.

Acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua, no és ella qui ho fa, sinó l’Església en conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui la base per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.

Apostem per una acció integral, conscients que quan actuem sobre una part repercutim tant en el conjunt de la persona com en les comunitats, les societats i les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Treballar des de les capacitats i les potencialitats acompanyant processos.

El nostre model d’acció opta per un mètode centrat en l’acompanyament als processos de creixement de les persones i de les comunitats, la qual cosa centra l’atenció en els “camins” més que en les “fites”.

Realitzar accions significatives.

Les nostres accions han de sorgir de motivacions clares i cal que estiguin impregnades de valors alternatius que permetin revelar-ne el significat: la construcció d’una societat inspirada en els valors evangèlics. Totes han de ser “significatives”, no es poden esgotar en si mateixes, sinó anar més enllà de les seves pretensions instrumentals i revelar processos de personalització, humanització i alliberament.

Ser via de l’acció de la comunitat eclesial.

Quan Càritas actua, no és ella qui ho fa, sinó l’Església en conjunt. El nostre model opta perquè la nostra acció sigui la base per al desenvolupament del compromís de tota l’Església amb els pobres.

Acció integral.
 

Apostem per una acció integral, conscients que quan actuem sobre una part repercutim tant en el conjunt de la persona com en les comunitats, les societats i les seves estructures. Així, l’acció social de Càritas opta per la transformació de manera integral abastant totes les dimensions, acompanyant persones, animant comunitats i fent anunci i denúncia profètica.

Com ens organitzem?

Càritas Diocesana de Vic està formada per:
 Càritas Parroquials

 • La Càritas parroquial ès l’organisme oficial per a l’acció caritativa i social de la parròquia.
 Càritas Interparroquials

 • La Càritas interparroquial és l’agrupament de diverses parròquies que es coordinen per tal de desenvolupar l’acció caritativa i social.
Càritas Arxiprestals

 • La Càritas arxiprestal és l’agrupament de diverses parròquies que es coordinen per tal de desenvolupar l’acció caritativa i social.

Quina és la nostra estructura?

Bisbe

Mns. Romà Casanova i Casanova

President de Càritas Diocesana de Vic.
Llicenciat en Teologia.
Bisbe de la Diòcesi de Vic.


Assemblea Diocesana
 

És l’òrgan superior d’expressió de Càritas i és formada pel Bisbe de la diòcesi, el Delegat episcopal, el Director diocesà, directors parroquials, interparroquials i arxiprestals, el responsable del Departament d’Acció social i el Secretari general. Es reuneix dins el primer semestre de l’any de forma ordinària i de forma extraordinària sempre que el director i el bisbe la convoquin.

 

 

Consell Diocesà
i la seva Comissió Permanent

El Consell Diocesà és l’òrgan executiu de l’Assemblea Diocesana. Es reuneix ordinariament de forma trimestral i de forma extraordinària quan el director el convoca. Tots els seus membres i càrrecs són designats per un període de quatre anys, i poden ampliar-lo un quadrienni més.

La Comissió Permanent actua en els períodes entre reunions de Consell. Els temes que aborda són els mateixos que els del Consell Diocesà.

Currículum membres Consell Diocesà

 

Director de Càritas Diocesana de Vic

Ramon Martínez Pujol

Director de Càritas Diocesana de Vic.
Disposa d’una formació de Mestria industrial. Ha estat dedicat professionalment a la prevenció i  les emergències. 
La seva situació actual és de prejubilat. Ha realitzat diverses activitats socials i de serveis.

Aquests darrers 5 anys ha estat director de Càritas interparroquial de Torelló i ha participat al Consell Diocesà com a responsable d’Acció Social.

Delegat episcopal

Mn. Ramon Donada Madirolas

Delegat Episcopal de Càritas Diocesana de Vic.
És Llicenciat en Teologia.
Exerceix de capellà a Manresa.

 Secretari general

Joan Soler Mata

Secretari general de Càritas diocesana de Vic

Mestre i pedagog. Ha exercit l’activitat professional en la docència, primer a l’escola pública i després a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Actualment és professor emèrit. 

També té experiència de gestió en l’àmbit municipal com a primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Centelles.

Pertany a Càritas parroquial de Centelles des de l’any 2009. Actualment és director de la mateixa Càritas parroquial.