Canal de Denúncia

Càritas habilita tots els usuaris un Canal de Denúncia, amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol conducta irregular, il·lícita o delictiva. El Canal de Denúncia, a més de servir per descobrir i investigar possibles irregularitats, és una eina imprescindible perquè el Codi Ètic i el Codi de Conducta cobrin tota la seva vigència i possibiliti la millora continua dels protocols i polítiques de prevenció, normes de qualitat i resta de normativa interna.