Financiació de Càritas Diocesana de Vic

Invertim en esforç i solidaritat.

Desenvolupem la nostra acció gràcies al finançament públic i privat, transformant aquestes aportacions en les xifres més valuoses, aquelles que parlen de desenvolupament, justícia i esperança.

Durant l’any 2020 vam rebre un total de 2.082.691,33 d’euros a través de:

Aportacions privades

66,4% 1.384.173,65 d'euros

Integrades per les aportacions de les administracions europea, central, autonòmica i local.

Aportacions públiques

28,7% 597.891,10 euros

Mitjançant el suport de donants, participants, empreses i institucions, entitats d’economia social i herències i llegats.

Altres

 

4,9% 100.626,58 euros

Aportacions en espècie i altres

Les nostres fonts de financiació

Coneix en detall com ens financem amb les aportacions privades i públiques.

APORTACIONS PRIVADES

Col·laboradors periòdics 8,2%

Donants 23%

Campanyes 2,6%

Herències i llegats 13,5%

Entitats privades 14,8%

Prestació de serveis / vendes 3,2%

Aportació persones ateses 0,8%

 

APORTACIONS PÚBLIQUES

Subvencions Fons social europeu 1,8%

Subvencions d’àmbit autonòmic 9,3%

Subvencions d’àmbit local 10%

Aportació de l’IRPF aplicat a l’acció social 7,5%

 Aportacions privades

Persones que es comprometen i donen suport a la tasca de Càritas amb una col·laboració econòmica periòdica o puntual.

Col·laboren amb l’acció de Càritas a través de donacions econòmiques i altres propostes relacionades amb la seva activitat.

Donacions realitzades en testament.

Aportacions realitzades als programes per les persones acompanyades.

Vendes, rendiments financers i altres.

Aportacions públiques

Fons i ajudes procedents de la Unió Europea.

Fons i ajudes procedents d’administracions autonòmiques.

Fons i ajudes procedents d’administracions locals.

Fons i ajudes procedents de l’administració central i autonòmica procedents de la captació de l’impost de l’IRPF.

Com distribuïm aquesta financiació?

Coneix en detall com distribuïm el 2020 totes les aportacions rebudes .

  

Acció social

1.792.559 euros

 

Cooperació i emergències 

14.376 euros

 

Voluntariat i formació

103.209 euros

 

Comunicació i sensibilització  

47.115 euros

Com distribuïm aquesta financiació?

Coneix en detall com distribuïm el 2020 totes les aportacions rebudes.

Acció social: 1.792.559,26 euros.

Voluntariat i formació: 103.209,15 euros.

Cooperació i emergències: 14.376,34 euros.

Comunicació i sensibilització: 47.115,52 euros.

30.795,17 euros en Gestió i Administració.

Pressupost i els últims comptes anuals corresponents a Càritas Diocesana de Vic

 

Pressupost 2021       Comptes exercici 2020       Comptes exercici 2019       Comptes exercici 2018    Comptes exercici 2017

 

Ara que ja coneixes com ens financem,

vols col·laborar?

Ajuda’ns a ser on més ens necessiten