blog21/12/2023

Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra inicia el curs 23-24 del Projecte Mentoria Jove

Aquest dimecres ha tingut lloc la primera trobada del curs entre mentors i mentorats del Projecte Mentoria Jove de Càritas.

Amb aquest projecte es pretén facilitar la relació d’un adolescent  amb un estudiant universitari, voluntari de Càritas, que li proporcioni un suport individual, ajudant-lo a establir vincles, a fer camí i a desenvolupar les seves potencialitats.

Aquest curs han començat el projecte 7 parelles. Els adolescents provenen de dos centres de secundària de la comarca, l’Institut Montbui i l’Institut Pere Vives Vich d’Igualada.

Segons els perfils de les persones mentores i els joves es generen les parelles de mentoria tenint en compte, la personalitat, els interessos i la disponibilitat. S’intenta cuidar la formació d’aquesta parella  per garantir que l’acompanyament sigui profitós per a totes dues parts. La persona mentora i l’alumne es troben periòdicament, un cop a la setmana,  en un espai còmode per generar una conversa d’igual a igual, fer activitats,… L’objectiu és generar vincles i confiança a llarg termini.