Noticia30/03/2023

30 de març: Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

Per la dignificació d'aquest sector

Context sobre el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar

El 30 de març, Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, es va instaurar aquesta data l’any 1988 amb el propòsit de promoure el valor del treball a la llar i convocar accions per reivindicar els drets de les persones que la realitzen, la majoria dones.

Les treballadores de la llar presten serveis per tenir cura d’altres persones, incloent-hi infants, persones grans o malaltes, i realitzen tasques que contribueixen al manteniment de les llars, com ara la neteja, comprar o cuinar.

El treball de la llar o domèstic és una de les ocupacions més antigues, que s’origina al treball esclau i altres formes de servitud. El 30 de març de l’any 1988 es va proclamar el Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, per mitjà del primer gran Congrés de Treballadores de la Llar, que va tenir lloc a Bogotà, Colòmbia. Un dels assumptes de major interès que es van discutir, va ser la gran discriminació que pateixen les persones que es dediquen a aquest treball, la manca de lleis que les emparen, l’establiment d’un pagament digne per la tasca i el dret a una protecció social per part dels estats.

Tot i els importants avenços en els darrers anys, les treballadores de la llar segueixen mancant del reconeixement social que mereixen, on aquestes es troben en situacions de precarietat laboral, desprotecció social i vulnerabilitat. En moltes ocasions, es vulneren els seus drets laborals, per estar sotmeses a àmplies jornades, incloses les nocturnes, gairebé sense descansos, amb temps de presència que les obliguen a tenir disponibilitat, i en molts casos, sense distinció entre feines de llar i de cures, no contant aquests amb la remuneració corresponent, donada la especialització que requereixen. A tot això, se li ha de sumar al fet de que la majoria de dones que treballen com a internes son migrants i amb una situació administrativa irregular que les fa especialment vulnerables

Amb motiu d’aquest dia, des de Càritas reivindiquem que es produeixin els avenços necessaris per a una veritable equiparació de drets i deures, perquè tinguin unes condicions laborals dignes, així com el reconeixement social d’aquesta feina que és fonamental per a la sostenibilitat de la vida.

 

Què fem des de Càritas? – Projecte FITA

Des de Càritas es porta a terme el projecte FITA. Aquest és un projecte integral d’atenció social i laboral de Càritas Manresa – Diocesana de Vic enfocat a acompanyar persones que volen accedir a una feina en l’àmbit del treball a la llar.

D’una banda, les persones que veuen a la feina de casa una opció de millora per a la seva situació sociolaboral, accedeixen a una formació de molt alta qualitat (i exigència) que els prepara per a les diferents situacions de l’atenció domiciliària. Les persones que accedeixen a borsa de treball compten amb tutories de seguiment intensiu durant tot el procés d’inserció sociolaboral que permeten persones amb moltes mancances inicials, aconseguir una inserció laboral i consegüentment una millora econòmica, social (i administrativa en el cas d’estrangeria) molt significativa. El 2022 la inserció va ser del 100% de les participants, i el seguiment ens mostra que les persones conserven els treballs anys després de passar pel projecte.

D’altra banda, FITA dóna atenció a les famílies que necessiten suport als seus domicilis, ja sigui perquè tenen alguna persona dependent a cuidar (majoritàriament gent gran) ja sigui per al suport a les feines de la llar. Aquestes famílies reben informació sobre diferents serveis i recursos d’atenció a persones grans i alhora se’ls assessora en les possibilitats de contractació en feina de la llar, brindant suport des del primer moment, a la descripció del perfil per al lloc de treball, als tràmits de contractació i estrangeria quan cal, i en la mediació i seguiment al lloc de treball de la persona contractada. El conjunt d’aquestes accions és un gran suport per a molts familiars.

 

“Aquesta feina em fa la sensació de ser útil i que contribueixo, en el que puc, a traçar l’alegria als ulls d’aquestes persones”. – Testimoni Karima

Per sobre de totes les accions que es duen a terme, comptem amb el testimoni de la Karima,  participant del projecte FITA, on ens explica com viu la tasca que realitza com a treballadora de la llar, des de d’una mirada sensible i afable:

“Hola, em dic Karima. Després de fer el curs de Fita, que Càritas dóna a les persones sense papers per ajudar-les a regularitzar la seva situació, i amb l’ajuda d’aquesta associació, vaig trobar feina amb una parella de persones grans. Treballo com a cuidadora. Passo amb ells tota la setmana excepte el cap de setmana, de 9 a 21 hores del dia següent. M’ocupo de tot: cuinar, netejar, comprar i cuidar-los també.

És una parella molt afectuosa i amable, la seva amabilitat em commou tant que poso les mans i els peus per atendre’ls, el seu somriure em fa enormement feliç. He de reconèixer que aquesta feina em fa la sensació de ser útil i que contribueixo, en el que puc, a traçar l’alegria als ulls d’aquestes persones.

Sé que treballar amb gent gran no està fàcil i necessita molta paciència i molt sentiment de responsabilitat, jo sé que quan torno a casa deixo la meva vida fora per viure-la però sé també que tinc un rol a la seva vida com ells a la meva. Un dia o altre la vida ens separarà, però sempre guardaré a la meva memòria aquests moments que passo amb ells.”

 

Vídeo “El Treball a la Llar: Treballem per la seva dignificació” de Càritas Diocesana de Vic (2019)

Podeu visionar en el següent enllaç el vídeo produït per Càritas Diocesana de Vic l’any 2019 “El treball a la llar: treballem per la seva dignificació” on quatre dones ateses per Càritas en són les protagonistes explicant les condicions laborals d’aquest sector i l’acompanyament que se’ls ofereix des de Càritas.

En aquest vídeo es dona a conèixer la realitat que viuen les dones que acompanyem des dels projectes sociolaborals per trobar feina en el sector del treball a la llar, es fa visible que en aquest treball feminitzat i devaluat hi ha molts drets que encara avui una treballadora de la llar no té reconeguts i es dóna valor, mèrit i veu a aquestes dones com a principals protagonistes i principal motor en la lluita per la reivindicació dels drets laborals d’aquest sector.

 

Contacta’ns

Totes aquelles persones interessades a aprofundir en el projecte FITA o en qualsevol altre tema relacionat, podeu posar-vos en contacte amb:

Càritas Arxiprestal de Manresa: C/ Baixada de la Seu 3, bx – 08241 Manresa | 93 872 15 42 | caritas.manresa@caritasdiocesanavic.cat | www.caritasmanresa.cat

Càritas Arxiprestal de Vic: C/ Sant Just 3, bx – 08500 Vic | 93 885 16 42 | caritas.vic@caritasdiocesanavic.cat | www.caritasarxiprestalvic.cat

Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra: C/ Roca, 3 – 08700 Igualada | 93 803 27 47 | caritas.igualada@caritasdiocesanavic.cat | https://www.caritasbisbatvic.cat/anoia-segarra/

Càritas Diocesana de Vic: C/ Torras i Bages 4, bx – 08500 Vic | 93 886 04 83 | correu.cdvic@caritas.es | www.caritasdiocesanavic.cat