Noticia09/06/2023

Celebració de les assemblees anuals de diverses Càritas de la diòcesi de Vic

Càritas Interparroquial de Ripoll, Càritas Interparroquial de Torelló, Càritas Arxiprestal de Manresa i Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra, han celebrat, com cada any, les seves respectives assembles tot presentant la memòria d’activitats i econòmica de l’any 2022
En aquest acte han presentat quina és la feina que s’ha estat fent des de les seves Càritas durant el transcurs de tot l’any 2022, explicant quins programes ofereixen, quines activitats s’hi desenvolupen i quines son les dades econòmiques

 

Càritas Interparroquial de Ripoll

Càritas Ripoll ha acompanyat a 321 persones durant l’any 2022 participants en els 11 projectes que ofereix. D’aquests 321 persones, el 63% són dones i el 27% són homes. Cal destacar però, que han ajudat a 789 persones d’una manera o altra arreu de la comarca del Ripollès. A més a més, ha comptat amb el suport de 33 voluntaris i voluntàries que han dedicat 3.298 hores de manera altruista per ajudar els més necessitats.

No obstant això, Càritas Ripoll ha incrementat un 22% el nombre de participants en els diferents projectes, un 33% de les persones ateses i acompanyades fa més de quatre anys que segueixen en situació de vulnerabilitat i un 40% de les persones ateses no viuen en un habitatge digne.

Càritas Interparroquial de Torelló

Càritas Torelló ha acompanyat a 358 persones durant l’any 2022 participant en els 9 projectes que ofereixen. D’aquests 358 persones, el 52% són dones i el 48% són homes. A més a més, Càritas Torelló ha comptat amb 27 persones voluntàries on han dedicat 3.103 hores per acompanyar als més vulnerables.

Tot i això, hi ha hagut un augment de la vulnerabilitat i una cronificació de la pobresa, on Càritas Torelló ha incrementat en un 27% les persones ateses i un 6% d’aquestes persones ateses i acompanyades, fa més de 4 anys que segueixen en situació de vulnerabilitat.

Càritas Arxiprestal de Manresa

Càritas Manresa ha acompanyat a 982 persones durant l’any 2022 participants en els 19 projectes que ofereix. D’aquests 982 persones, el 60% són dones i el 40% són homes. A més a més, ha comptat amb el suport de 133 voluntaris i voluntàries que han dedicat el seu temps per ajudar els més necessitats.

No obstant això, Càritas Manresa constata que el 70% de les persones ateses es troben en situació d’irregularitat administrativa degut a la gran barrera que suposa la llei d’estrangeria deixant al marge a aquestes. També denúncia l’augment de les dificultats d’accés a l’habitatge on un 72% viuen en infrahabitatges i, la manca de recursos formatius bàsics, imprescindibles perquè les persones i famílies que viuen en situació de preu precarietat puguin formar-se i sortir de la vulnerabilitat.

Càritas Arxiprestal d’Anoia-Segarra

Càritas Anoia-Segarra ha acompanyat a 543 persones durant l’any 2022 participant en els 18 projectes que ofereix. D’aquests 543 persones, el 60% són dones i el 40% són homes. A més a més, Càritas Anoia-Segarra ha comptat amb 68 persones voluntàries.

Tot i això, volen fer visible les dificultats d’accés a un habitatge digne que pateixen el 58% de les persones que atenen i acompanyen, l’elevat percentatge de les persones en situació d’irregularitat administrativa – un 41% – i la dificultat sobreafegida que suposa l’accés a l’empadronament.

Des de Càritas volem denunciar l’augment de la vulnerabilitat i precarietat que pateixen les persones, ja que hi ha hagut un increment considerable en les persones ateses i acompanyades. Constatem, un any més, les dificultats burocràtiques per aconseguir la regularització administrava a les persones que acompanyem ja que la llei d’estrangeria és una gran barrera que deixa en aquestes persones en una situació de irregularitat administrativa, així com també, la dificultat sobreafegida que suposa l’accés a l’empadronament. També s’han incrementat les dificultats d’accés a un habitatge digne, on aquestes persones viuen en infrahabitatges.