Noticia27/05/2024

Càritas Diocesana de Vic ha celebrat la seva assemblea anual

En el transcurs de l’acte es va aprovar la memòria econòmica i d’activitats corresponent a l’any 2023

El divendres 28 de maig, Càritas Diocesana de Vic va celebrar la seva assemblea anual. L’acte va estar presidit per Romà Casanovas, Bisbe de Vic i president de Càritas Diocesana de Vic, per Ramon Donada, Delegat Episcopal, per Ramon Martínez, director de l’entitat, i per Joan Soler, secretari general.

Després de la salutació inicial (per part del Bisbe de Vic), la pregària (elaborada pel Delegat Episcopal) i la benvinguda a tots els assistents (a càrrec del director), les caps de les àrees d’acció social (Núria Gallardo), administració (Marta Terricabras) i desenvolupament institucional (Ana Cantó), juntament amb membres de la junta directiva,  van presentar la memòria econòmica i d’activitats corresponent a l’any 2023, aconseguint la seva aprovació per unanimitat.

Com a dades rellevants d’aquest període, les Càritas que conformen la diòcesi de Vic, un total de 39, que compten amb 846 voluntaris i 51 persones contractades, van atendre a 5.050 participants l’any 2023, un 56% de dones i un 44% d’homes. Segons l’entitat, els participants pateixen precarietat habitacional (un 41%), dificultats d’empadronament (un 41%) i precarietat laboral (un 15%).

 

 

Per programes, hi ha hagut 3.052 participants en el programa d’acollida i acompanyament individual, 452 en el d’acollida grupal i 1.348 persones han rebut ajuts econòmics, 2.549 han rebut ajuts en espècie en alimentació i 3.242 llars han estat ateses. En el programa de persones sense llar i habitatge digne hi ha hagut 207 participants, 90 participants en 16 pisos d’acollida temporal, 12 participants en pisos de masoveria urbana i 105 en el menjador social. Pel que fa a l’acompanyament sociolaboral, 597 persones han participat en itineraris d’inserció, 554 en orientació laboral, 101 en formació ocupacional i pretaller laboral, 226 persones en el servei d’intermediació laboral, aconseguint 160 insercions laborals. En l’àmbit dels programes d’educació i formació per a adults hi ha hagut 536 participants, 438 en aprenentatge de competències lingüístiques i competències digitals i 141 en tallers inclusius. Pel que fa als programes d’infància, adolescència i famílies, hi ha hagut 117 participants en suport a l’escolarització, 257 en suport a l’oci i el temps de lleure, 125 en acompanyament integral a famílies i 17 participants atesos a la llar d’acollida de dones víctimes de violència masclista. Finalment, 102 persones han participant en activitats d’acompanyament a persones grans i 217 persones han rebut acompanyament jurídic per temes d’estrangeria.  

També ha intervingut Joan Gotsens, administrador de Càritas Diocesana de Vic, que ha donat compte de la liquidació econòmica de 2023, un exercici comptable amb ingressos que provenen en un 63% d’aportacions privades i en un 37% de fonts públiques. Entre ingressos i despeses, l’exercici econòmic del 2023 té un resultat operatiu positiu de 35.581 euros.

Podeu consultar la memòria clicant aquí.