Noticia02/05/2024

Una càpsula formativa d’estrangeria des de dins

Assistim a una càpsula formativa d’estrangeria realitzada a Càritas Arxiprestal de Vic

Gairebé una vintena de persones de diferents nacionalitats amb oficis diversos viuen una situació comuna: tots i totes han hagut de deixar el seu país d’origen i es troben en situació administrativa irregular.

Les persones participants es troben a Càritas Arxiprestal de Vic. Han assistit a una càpsula formativa d’estrangeria que ofereix l’entitat. L’objectiu de la sessió és informar sobre els passos que han de seguir per poder regularitzar la seva situació administrativa, comentant-los també les actualitzacions de la llei d’estrangeria.

L’educadora social condueix la sessió. A més de portar al dia les gestions administratives, també recomana a les persones participants que facin una immersió en la realitat del país d’acollida, començant per l’aprenentatge de la llengua catalana. Formar-se és un altre dels consells per poder demostrar arrelament. Tot i els dubtes, els participants saben que podran comptar amb l’acompanyament de les persones que treballen o exerceixen el seu voluntariat a Càritas.

La càpsula formativa d’estrangeria de Càritas forma part dels Espais grupals d’oportunitats per a la inclusió de persones migrants, i es realitza gràcies a la subvenció del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya per als exercicis 2023 i 2024.