Noticia14/05/2024

Càritas Parroquial d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles treballa per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats

30 voluntaris col·laboren amb l’entitat

Els voluntaris d’aquesta entitat, actualment 30 persones, tenen una missió clara: aportar el seu gra de sorra per aconseguir la justícia social i la igualtat d’oportunitats. Aquesta Càritas influeix positivament en la cohesió dels dos nuclis urbans en els quals opera, Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, contribuint en qüestions relacionades amb  l’acollida, l’acompanyament social i el suport educatiu.

D’entre les accions que es duen a terme cal destacar “El Racó dels Somnis”, un projecte de suport educatiu que consisteix en ajudar infants de famílies amb dificultats socioeconòmiques i amb mancances de lectura i comprensió lectora, ajudant-los a pal·liar i millorar la comprensió. L’activitat està adreçada a nens i nenes de set a dotze anys.

Un altre projecte d’interès i èxit és el “Parlem”, un grup de conversa en català per a dones migrades. L’activitat més innovadora és el projecte “Tramitem”, que té com a propòsit ajudar a les persones usuàries en la realització de tràmits i gestions digitals. El projecte amb més anys de funcionament és “El cistell solidari”, un rebost solidari que ajuda a les persones més desfavorides a alleugerir la càrrega que suposa omplir el rebost.  L’arribada de tres contenidors de recollida de roba en els dos municipis, ha estat una de les últimes novetats que s’han implementat, essent una de les Càritas de la diòcesi pioneres en aquest tema.

Lourdes Tresserres, directora de Càritas Parroquial d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles, explica que “hi ha el projecte de suport a la gent gran que s’està madurant per poder-lo endegar, encara es necessita fer la coordinació amb les institucions i acabar de definir el projecte”. Tresserres considera que l’equip de Càritas treballa amb il·lusió i constància en cadascun dels projectes implicats, “procurant que les persones més vulnerables dels nostres pobles trobin l’aixopluc i la calidesa que es mereixen”.