Noticia04/05/2023

Les entitats socials catalanes acompanyen 1,9 milions de persones, 350.000 persones més que a l’anterior baròmetre

Per primera vegada, es quantifica el nombre d’atencions que fan les entitats socials catalanes: més de 3 milions

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que agrupa 35 federacions i grans organitzacions que representen 3.000 entitats socials que treballen per erradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- ha presentat el nou Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya que fa una radiografia sobre la realitat del sector. El Baròmetre recull l’aportació i l’impacte de les entitats del tercer sector a la societat, els mitjans dels quals disposen per portar a terme els seus projectes i les dificultats que tenen per desenvolupar la seva acció social.

 

Principals dades del Baròmetre del Tercer Sector Social 2022
Les entitats socials catalanes
  • La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de les seves 35 federacions i grans organitzacions, aglutina 3.143 entitats que acompanyen 1.900.000 persones en situació o risc d’exclusió social a Catalunya, 350.000 persones més en comparació amb el Baròmetre del 2017, el darrer que analitzava aquesta dada específica. El 63% de les entitats participants en el baròmetre preveuen incrementar el nombre de persones ateses durant el 2022.
  • Fan 3.183.280 atencions a persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta dada és la primera vegada que es quantifica en el baròmetre.
  • El perfil de les persones que reben suport i acompanyament: el 54% són dones, el 46% són homes i l’1% són persones no-binàries. Segons l’edat, el 40% de les persones ateses són població adulta (de 30 a 64 anys), un 26% són infants i joves, un 19% són gent gran i un 15% són joves.
  • Els principals col·lectius que atenen són: persones grans, amb discapacitat, infants i persones en situació de pobresa i exclusió, que representen el 67% de les persones que reben suport del tercer sector social.
  • Els principals àmbits d’intervenció són: l’educació en el lleure i els serveis educatius (20%), l’àmbit cultural (18%), l’atenció psicosocial i la rehabilitació (14%) i la cobertura de necessitats bàsiques (9%).
  • El 51% de les entitats socials consideren que els seus serveis són essencials o bàsics, el 30% diuen que no ho són però que haurien de ser-ho i el 19% no es consideren serveis essencials o bàsics.
 
Els principals reptes en un escenari de crisi

Les entitats socials detecten un augment de la complexitat de les necessitats socials, que es tradueix en: més persones que necessiten suports per a cobrir necessitats bàsiques; més dificultats per accedir a l’habitatge (més situacions de sensellarisme i de pobresa infantil i juvenil que s’han agreujat amb la inflació i els preus de l’energia); increment de la solitud no desitjada i l’aïllament, especialment entre les persones grans; més malestar emocional i psicològic entre les persones joves i augment de la bretxa digital i necessitat d’un acompanyament per a la capacitació digital.

Pel que fa als reptes en l’atenció social, les entitats socials apunten que el primer repte és l’increment del nombre d’equipaments i de recursos disponibles (56%), seguit de la simplificació de les gestions amb les administracions (50%) i el repte d’avançar cap a la integració de l’atenció social i sanitària (49%).

Sobre els reptes en la gestió interna, el 75% de les entitats asseguren que cal aconseguir noves formes de finançament, el 69% indica la necessitat de millorar la interlocució i el treball entre les entitats socials i les administracions públiques. A més, un 49% afirma que cal una transformació digital del tercer sector social.

En relació amb els reptes entre l’administració pública i les entitats del tercer sector social creuen que és prioritari millorar les polítiques de foment i suport al tercer sector social (98%) sobretot incrementar el suport econòmic per portar a terme activitats i projectes, però també tenir en compte el sector a l’hora de dissenyar les polítiques públiques per abordar els reptes socials (97%).

I sobre les accions que haurien de desenvolupar els governs locals en el pròxim mandat, les organitzacions del tercer sector afirmen que s’hauria d’augmentar els recursos destinats a l’atenció social (85%) i que s’hauria de canviar la forma d’atenció i acompanyament a les persones per implementar el model d’atenció centrat en la persona i d’àmbit comunitari (62%).